Privacybeleid

Natuur Resort Schindelbruch

Een onderneming van de Ritter von Kempski Privathotels GmbH

 

Hainfeld 9 06536 Südharz OT Stadt Stolberg Telefoon : +49 (34654) 810-224 Fax : +49 (34654) 810-290 E-mail: info@rittervonkempski.de

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is zeer belangrijk voor ons. De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welk soort gegevens voor welk doel wordt verzameld. In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonsgegevens worden verzameld, geschiedt dit op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Naam en adresgegevens van de verantwoordelijke persoon Ritter von Kempski Privathotels GmbH Hainfeld 9 06536 Südharz OT Stadt Stolberg Telefoon : +49 (34654) 810-224 Fax : +49 (34654) 810-290 E-mail : info@rittervonkempski.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming Lisa Grube Telefoon : +49 (34654) 808-1457 E-mail : datenschutz@rittervonkempski.de

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en rechtsgrondslag van de verwerking:

 • Contact van bezoekers van de website met de verantwoordelijke persoon via ons online contactformulier.
 • Art. 6 para. 1 lit. b DS-GVO (noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen).
 • Uploaden en verzenden van aanvraagdocumenten
 • § Art. 26 lid 1 BDSG (totstandbrenging van een arbeidsverhouding)
 • Het uitvoeren van evaluaties van het gebruiksgedrag met Google Analytics
 • Verwerking van technische informatie om de dienst te verlenen en de presentatie van de door de bezoeker opgehaalde informatie op het respectieve eindapparaat van de bezoeker van de website te optimaliseren.
 • § 15 par. 1 TMG
 • Integratie van externe lettertypen van Google
 • Art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO (rechtmatig belang van de verantwoordelijke partij)
 • Integratie van video's van het "YouTube"-platform
 • Uitvoering van externe code van het JavaScript-raamwerk "jQuery
 • Indien gebruikt: controle van de internetaanwezigheid en op de behoeften afgestemde vormgeving van de processen tijdens het gebruik door het gebruik van cookies.
 • § 15 par. 3 TMG
 • Nieuwsbrief Art. 6 para. 1 a) DSGVO

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DS-GVO, zijn de gerechtvaardigde belangen de permanente analyse en verbetering van de internetpresentie en de optimalisering van de gebruikersvriendelijkheid.

Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

Bij het gebruik van onze internetpagina's worden de volgende gegevens om organisatorische en technische redenen verwerkt:

 • IP-adressen van bezoekers
 • Naam van de geraadpleegde pagina's
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam van de gebruikte browser
 • Naam van het besturingssysteem
 • Naam van de zoekmachine of externe link
 • Naam van de gedownloade bestanden

Indien u ons gegevens toestuurt via onze online formulieren, zullen de door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om aan het desbetreffende doel te voldoen.

Neem contact op met

Contactformulier

Het contactformulier is bedoeld als een gemakkelijke manier voor u om contact met ons op te nemen over alle zaken die betrekking hebben op Naturresort Schindelbruch. De informatie die u hier verstrekt, is in wezen vrijwillig. Om het contactformulier te kunnen gebruiken, hebben wij echter uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht aan ons nodig. Door deze contactgegevens te verstrekken, geeft u uitdrukkelijk uw toestemming om gecontacteerd te worden.

U kunt ons verdere gegevens verstrekken, zoals uw voornaam, bedrijf en faxnummer, maar dat hoeft u niet te doen. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en, indien nodig, om u het door u gevraagde informatiemateriaal toe te zenden. De informatie die u ons toestuurt, wordt vervolgens doorgestuurd naar de dienst die verantwoordelijk is voor uw verzoek. Klik op "Verzenden" om de aanvraag te verzenden naar Naturresort Schindelbruch.

Rechtstreekse vragen per e-mail / telefonisch contact

Uw gegevens worden gewist nadat de verwerking is voltooid, tenzij een langere opslag nodig is om redenen van controleerbaarheid, klantenservice of wettelijke bewaartermijnen.

Voor vragen over het Naturresort Schindelbruch of een reservering kunt u direct per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

U kunt ons uw gegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijf, adres, telefoon- en faxnummer en uw aanvraag vrijwillig toezenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. U moet JavaScript ingeschakeld hebben om dit te bekijken! of door te bellen naar 034 654 - 8080, maar dat hoeft niet.

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden en, indien nodig, om u het door u gevraagde informatiemateriaal toe te zenden. De informatie die u ons toestuurt, wordt vervolgens doorgestuurd naar de dienst die verantwoordelijk is voor uw verzoek.

Uw gegevens worden gewist nadat de verwerking is voltooid, tenzij een langere opslag nodig is om redenen van controleerbaarheid, klantenservice of wettelijke bewaartermijnen.

SSL-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Interne veiligheidsmaatregelen

Wij waarborgen de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens door uw persoonsgegevens, voor zover u die via onze website of in het kader van e-mailcommunicatie aan ons verstrekt, uitsluitend te gebruiken om aan uw verzoek of bezorgdheid te voldoen en binnen het kader van de beginselen die in dit gegevensbeschermingsbeleid zijn geregeld,

 • onze werknemers zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen
 • onze veiligheidsmaatregelen zijn redelijk volgens de laatste stand van de techniek,
 • onze systemen worden regelmatig op veiligheid gecontroleerd.

Informatie over of verwijdering of afscherming van uw gegevens

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens overeenkomstig art. 17 DSGVO recht op verwijdering. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres van de websitebeheerder.

Onze nieuwsbrief

Ritter von Kempski Privathotels GmbH biedt u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van onze nieuwsbrief. Uw e-mail adres is hiervoor vereist. Als u zich voor de nieuwsbrief hebt ingeschreven, ontvangt u een bevestigingse-mail via de optie voor dubbele inschrijving. Door deze mail te bevestigen, geeft u toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen. Zonder deze toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO, kunnen wij u geen nieuwsbrief sturen. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden bewaard gedurende 5 jaar of zolang u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. U hebt het recht de ontvangst van de nieuwsbrief op elk moment in te trekken. Als u de nieuwsbrief opzegt, worden uw gegevens gewist en ontvangt u geen nieuwsbrief meer.

Onze cadeaubonnenwinkel

Naturresort Schindelbruch biedt u de mogelijkheid om met een waardebon iemand heel bijzonder te verwennen. Om gebruik te kunnen maken van de voucher shop, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Naam
 • Voornaam
 • Naam van de ontvanger
 • Adres
 • E-mail adres
 • Telefoon
 • Individuele ontwerptekst

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het aanmaken en verzenden van de voucher. Uw gegevens worden gewist zodra het doel is bereikt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die ons via onze website worden verstrekt, worden slechts bewaard tot het doel waarvoor zij aan ons werden toevertrouwd, is vervuld. Voor zover de bewaartermijnen uit hoofde van de handels- en belastingwetgeving in acht moeten worden genomen, kan de bewaartermijn voor bepaalde gegevens oplopen tot 10 jaar.

Rechten van de betrokkenen

Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze gegevens onjuist zijn geworden, zullen wij op basis van een dienovereenkomstige instructie zorgen voor het wissen of blokkeren van uw gegevens of voor de nodige correcties (voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving mogelijk is). Op verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken over alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke voorschriften inzake informatieverstrekking.

Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De herroeping geldt met onmiddellijke ingang voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming totdat deze wordt herroepen, wordt door de herroeping niet aangetast.

Recht van beroep

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Gebruik van cookies

Technieken voor de werking van de on-linepagina's

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de PC van de internetgebruiker. Ze worden gebruikt om de internetverbinding tijdens uw bezoek aan onze website te controleren. Wij gebruiken cookies deels alleen voor de duur van uw verblijf op de website. Andere cookies blijven permanent op uw PC. Alle cookies op onze website bevatten louter technische informatie, geen persoonsgegevens. Onze website maakt gebruik van het Google-programma voor op interesses gebaseerde reclame, bekend als Google Remarketing. Externe aanbieders, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet en gebruiken daarvoor opgeslagen cookies op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. U kunt het gebruik van cookies ook uitschakelen door naar de uitschakelpagina voor Google-advertenties te gaan. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Klik hier om het verzamelen van gegevens door Google Analytics voor deze website te deactiveren. Door de activering van IP-anonimisering op deze webpagina's wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.

Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Wij wijzen erop dat aan Google Analytics op deze website de code "gat._anonymizeIp();" is toegevoegd om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te verzekeren (het zogenaamde IP-masking).

Google remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De functie dient om websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google interessespecifieke advertenties te tonen. In de browser van de bezoeker van de website wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij of zij websites bezoekt die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verband houden met inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.

Volgens haar eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonsgegevens. Als u echter geen gebruik wenst te maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze in het algemeen uitschakelen door de juiste instellingen te maken op http://www.google.com/settings/ads. U kunt ook het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het initiatief van het reclamenetwerk deactiveren door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Opmerkingen over sociale plugins

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook plugins

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php .

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's in verband kan brengen met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube en Google+ plugins

Plugins van de websites YouTube (San Bruno, Californië, VS) en Google+ (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de plugins herkennen aan de overeenkomstige logo's op onze site. Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengt de plugin een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de server van de betreffende plugin-provider. Deze bedrijven ontvangen daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door de voornoemde bedrijven YouTube en Google+. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en Google+ op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Links naar partners en supporters van Naturresort Schindelbruch

Plugins naar partnerbedrijven of supporters zijn geïntegreerd op onze pagina's. U kunt de plugins herkennen aan de overeenkomstige logo's op onze site. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de website van de desbetreffende partner of supporter tot stand gebracht. Deze bedrijven ontvangen daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door voornoemde personen.

Links naar andere websites

Link naar websites van onze huizen en evenementen

Om de gebruiker van deze website een meer gedetailleerd overzicht van ons te geven, maken wij gebruik van links naar onze eigen websites. U kunt de toepasselijke richtsnoeren inzake gegevensbescherming hier vinden:

Links naar websites van derden

Wij verwijzen af en toe naar websites van derden (links). Hoewel wij deze derden zorgvuldig selecteren, kunnen wij geen garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid van de inhoud of de gegevensbeveiliging van websites van derden. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt ook niet voor gelinkte websites van derden.

Boekingsaanvraag / boekingsformulier - boeking via HotelNetSolutions GmbH

Om het boekingsproces voor u zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken, maken wij gebruik van de zogenaamde "OnePageBooking" van de firma HotelNetSolutions GmbH, Genthiner Str. 8, 10785 Berlijn, Duitsland.

Alle relevante formulieren en informatie voor een boeking worden overzichtelijk op één pagina gepresenteerd. De volgende gegevens worden daarbij geregistreerd en aan Naturresort Schindelbruch doorgegeven:

 • Persoonlijke basisgegevens: Naam, voornaam, adres
 • communicatiegegevens: Telefoon, e-mail
 • Facturerings- en betalingsgegevens van het contract, met inbegrip van kredietkaartgegevens (worden automatisch gewist na vertrek)
 • Boekingsgegevens

In dit verband is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd (Art. 6 para.1.b).HotelNetSolutions GmbH verwerkt deze gegevens in de zin van Art. 28 DSGVO order gegevensverwerking. Uw gegevens worden gewist nadat de verwerking is voltooid, tenzij een langere bewaring nodig is met het oog op controleerbaarheid, klantenservice of wettelijke bewaartermijnen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Copyright

De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Disclaimer

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 par. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt ook niet voor gelinkte websites van derden. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Bijwerking van deze gegevensbeschermingsverklaring

Indien wij nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures wijzigen of indien de internet- en EDP-veiligheidstechnologie zich verder ontwikkelt, moet deze "verklaring gegevensbescherming" worden geactualiseerd. Wij behouden ons dan ook het recht voor om de verklaring zo nodig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen de wijzigingen hier bekendmaken. Bezoek deze webpagina daarom regelmatig om de actuele stand van de gegevensbeschermingsverklaring te vernemen.

Tips voor een betere beveiliging van persoonsgegevens

U kunt een beveiligde internetverbinding onder meer herkennen aan het adres. Als het begint met https, is dit een teken van een beveiligde verbinding (bv. ....de). Een ander kenmerk is het gesloten slotje in de onderste pictogrambalk en/of in de internetadresregel van uw browser.

 • Wij zullen u nooit per e-mail, telefoon of SMS om vertrouwelijke gegevens vragen, zoals uw rekeningnummer, PIN-code of wachtwoord.
 • Installeer alleen programma's die u van een betrouwbare bron hebt gekregen. Wees vooral voorzichtig met het downloaden van programma's van het internet.
 • Installeer of start geen programma's die u per e-mail van onbekenden of ongevraagd van kennissen hebt ontvangen. Opgelet: Schermbeveiligingen zijn ook programma's.
 • Als er ook maar de geringste twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van programma's, moet u ervan afzien ze op uw computer te installeren.
 • Installeer een virusscanner op uw computer en laat die regelmatig alle bestanden controleren op virussen. Zorg ervoor dat u voortdurend de nieuwste updates installeert die door alle toonaangevende fabrikanten van virusscanners worden geleverd.